روز: می 1, 2019

زمان مناسب برای آزمایش اسپرم

زمان مناسب برای آزمایش اسپرم حدود 10 الی 15 درصد زوجینی که برای درمان مشکل ناباروری مراجعه می کنند برای انجام بررسی های احتمالی و اولیه در مردان آزمایش اسپرم انجام می دهند. این آزمایش معمولاً پس از انجام معاینه ها و دریافت شرح حال زوج های نابارور صورت می گیرد. شاید برای شما هم […]

ادامه مطلب